Razpis P4D

 

Podjetje Balavto d.o.o. je na javnem razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Digitalna transformacija podjetja BALAVTO d.o.o. Ajdovščina!

V sklopu investicije v digitalno transformacijo bomo izvedli ukrepe na naslednjih področjih: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve, strategija razvoja digitalnih kadrov, kibernetska varnost in industrija 4.0. Po izvedeni investiciji v podjetju pričakujemo: digitalizirane in optimizirane poslovne procese, ki bodo prilagojeni današnjim trendom, izboljšane digitalne kompetence naših zaposlenih, povečano dodano vrednost na zaposlenega, povečanje konkurenčnosti in prepoznavnosti podjetja tako na domačem kot na tujih trgih, povečanje povpraševanja in nenazadnje tudi povečani prihodki od prodaje. Dvignila se bo stopnja inovativnosti v podjetju. Investicija bo imela tudi izrazito pozitiven vpliv na okolje, saj uvajamo poleg izboljšanih poslovnih procesov tudi energetsko in snovno učinkovitejše procese.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva na pandemijo Covid – 19. (www.eu-skladi.si)